Online Support

    • skype Support
      phone 0986.592.886
      email sales@trane.com.vn

SP mới

Dàn nóng VRF 34HP TMR340

Dàn nóng VRF 34HP TMR340

Liên hệ 0986.592.886
Dàn nóng VRF 18HP TMR180ADB

Dàn nóng VRF 18HP TMR180ADB

Liên hệ 0986.592.886
Dàn nóng VRF 50HP TMR500

Dàn nóng VRF 50HP TMR500

Liên hệ 0986.592.886
Dàn nóng VRF 48HP TMR480

Dàn nóng VRF 48HP TMR480

Liên hệ 0986.592.886

Sắp xếp:

Hiển thị:


Dàn nóng VRF 18HP TMR180ADB

Dàn nóng VRF 18HP TMR180ADB

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 18HP TMR180ADB     Model TMR180AD..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 30HP TMR300

Dàn nóng VRF 30HP TMR300

I. Thông số kỹ thuật dàn nóng điều hòa trung tâm VRF 30HP TMR300   Model TMR300 Phương..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 32HP TMR320

Dàn nóng VRF 32HP TMR320

I. Thông số kĩ thuật Dàn nóng VRF 32HP TMR320 Model TMR320 Phương thức kết hợp 160+160..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 34HP TMR340

Dàn nóng VRF 34HP TMR340

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 34HP TMR340 Model TMR340 Phư..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 36HP TMR360

Dàn nóng VRF 36HP TMR360

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 36HP TMR360 Model TMR360ADB ..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 38HP TMR380

Dàn nóng VRF 38HP TMR380

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 38HP TMR380 Model TMR380 Phư..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 42HP TMR420

Dàn nóng VRF 42HP TMR420

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 42HP TMR420   Model TMR420 ..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 44HP TMR440

Dàn nóng VRF 44HP TMR440

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 44HP TMR440 Model TMR440 Phư..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 46HP TMR460

Dàn nóng VRF 46HP TMR460

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 46HP TMR460 Model TMR460 Phư..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 48HP TMR480

Dàn nóng VRF 48HP TMR480

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 48HP TMR480 Model TMR480 Phư..

Liên hệ 0986.592.886

Dàn nóng VRF 50HP TMR500

Dàn nóng VRF 50HP TMR500

I. Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 50HP TMR500 Model TMR500 Phư..

Liên hệ 0986.592.886

Hiển thị 1 đến 11 trong 11 (1 Trang)