ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

Âm trần nối ống gió 18.000 BTU
Âm trần nối ống gió 36.000 BTU
Âm trần nối ống gió 24.000 BTU
Âm trần nối ống gió 240.000 BTU
Âm trần nối ống gió 200.000 BTU
Âm trần nối ống gió 120.000 BTU
Âm trần nối ống gió 100.000 BTU
Âm trần nối ống gió 60.000 BTU