Online Support

    • skype Support
      phone 0943033222
      email sale@trane.com.vn

SP mới

Danh mục


Sắp xếp:

Hiển thị:


Điều hoà 1 cục giải nhiệt nước SWUT060
Điều hoà 1 cục giải nhiệt nước SWUT090
Điều hoà 1 cục giải nhiệt nước SWUT120
Điều hoà 1 cục giải nhiệt nước SWUT180
Điều hoà 1 cục giải nhiệt nước SWUT240
Điều hoà âm trần Cassete MCC048ZB

Điều hoà âm trần Cassete MCC048ZB

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà âm trần Cassete MCC518ZB

Điều hoà âm trần Cassete MCC518ZB

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà âm trần Cassete MCC524ZB

Điều hoà âm trần Cassete MCC524ZB

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà âm trần Cassete MCC530ZB

Điều hoà âm trần Cassete MCC530ZB

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà âm trần Cassete MCC536ZB

Điều hoà âm trần Cassete MCC536ZB

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà âm trần nối ống gió 100.000 BTU
Điều hoà âm trần nối ống gió 120.000 BTU
Điều hoà âm trần nối ống gió 18.000 BTU
Điều hoà âm trần nối ống gió 200.000 BTU
Điều hoà âm trần nối ống gió 240.000 BTU
Điều hoà âm trần nối ống gió 36.000 BTU
Điều hoà âm trần nối ống gió 60.000 BTU
Điều hoà âm trần nối ống gió Trane 24.000 BTU
Điều hoà tủ đứng  4HP 120.000BTU

Điều hoà tủ đứng 4HP 120.000BTU

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà tủ đứng 4HP 100.000BTU

Điều hoà tủ đứng 4HP 100.000BTU

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà tủ đứng 4HP 36.000BTU

Điều hoà tủ đứng 4HP 36.000BTU

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà tủ đứng 4HP 48.000BTU

Điều hoà tủ đứng 4HP 48.000BTU

..

Liên hệ 0943 033 222

Điều hoà đặt sàn nối ống gió TTV250
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TTV300
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TTV400
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TTV500
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TTV600
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TWE120CD
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TWE150CD
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TWE180CD
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TWE200CD
Điều hoà đặt sàn nối ống gió TWE240CD
Hiển thị 1 đến 32 trong 32 (1 Trang)