Trane Contura 5G R410a 18000 BTU
Trane Contura 5G R410a 24.000 BTU
Trane Contura 5G R410a 9.000BTU
Trane Contura 5G R410a 12.000 BTU

ĐIỀU HÒA CHILLER

Chiller giải nhiệt nước Centravac
Chiller Giải Nhiệt Gió CGAT065
Chiller Giải Nhiệt Gió CGAT085
Chiller giải nhiệt gió CGAT105
Chiller giải nhiệt gió CGAT135