LINH KIỆN

Van điều khiển không khí
Van điều khiển nước
Các ổ đĩa tần số biến đổi
Aeris Coat  dung dịch chống ăn mòn
Nhiệt kế dây kỹ thuật số
Nhiệt độ phòng kỹ thuật số
Giai đoạn nhiệt 1-2-4
Danh mục các linh kiện